HISTORIA


Zakład

ROK 1923

Jako początek powstania Puckich Zakładów Mechanicznych uznaje się rok 1923 kiedy to powstały Warsztaty Naprawczo-Remontowe obsługujące jednostki pływające tj. torpedowce, kanonierki, holowniki, motorówki oraz tworzące się lotnictwo morskie – MDL‑ot.

ROK 1953

Po wojnie w miejscu obecnych PZM-ów uruchomiono Fabrykę Maszyn i Odlewnię nr 2, wykonującą usługi dla rolnictwa i przemysłu terenowego. W 1953 powołano Puckie Zakłady Mechaniczne i rozpoczęto produkcję pierwszych wysokoprężnych zespołów napędowych o mocach 50,70 i 100KM stosowanych do napędu kutrów rybackich.

ROK 1960

W latach 60-tych wprowadzono do produkcji silnik o mocy 150 KM, zaprojektowano przekładnię redukcyjno – nawrotną (ciągle modernizowane przekładnie typu SR są produkowane do dnia dzisiejszego). Pod koniec lat 60-tych i na początku 70-tych na bazie silników z WSW Andrychów i WSK Mielec (na licencji firmy „Leyland” oraz „Hatz”) zaczęto produkować morskie zespoły napędowe – „DELFIN”, „REKIN”, „LIN”, „SUM”.

ROK 1970

Również na początku lat 70-tych nawiązano współpracę z Zakładami Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, dzięki czemu PZM stały się wyłącznym producentem głowic do silników agregatowych i trakcyjnych dla potrzeb HCP. W 1974 roku we współpracy z HCP właśnie, zaczęto produkować na licencji firmy „Sulzer” silnik 6AL 20/24. Większość produkcji eksportowano do ZSRR, RFN, Egiptu, Islandii, Szwecji, Kuby, Argentyny, Turcji, Wietnamu i Emiratów Arabskich.

ROK 1980

W latach 80-tych PZM kontynuowały produkcję morskich zespołów napędowych rozszerzając je o kolejne typy („KRAB”). W tym czasie wprowadzono na produkcję maszyny sterowane numerycznie, dzięki którym można było produkować części i podzespoły agregatowych silników okrętowych a także pompy wysokociśnieniowe i przekładnie. W 1984 roku oddano do użytku odlewnię żeliwa.

ROK 1995

W 1995 roku Zakłady przekształciły się, zmieniając swą strukturę organizacyjną i własnościową, przyjmując nazwę Puckie Zakłady Mechaniczne AMEX Spółka z o.o. Głównym udziałowcem została firma P.U.H. AMEX, działająca w branży morskiej. Uruchomiona została produkcja morskich agregatów prądotwórczych ZP-20 i ZP-125 oraz opracowane zostały wersje zespołów napędowych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach tropikalnych (DELFIN 3S i 3TS).Po przejęciu przez nowych właścicieli zakłady zachowały swój dotychczasowy profil produkcji rozszerzając go znacznie o nowe elementy różnych urządzeń okrętowych i wiertniczych, wprowadzając nową jakość i nowe metody zarządzania. Obecnie specjalizujemy się w produkcji urządzeń dla przemysłu „offshore”. Światowi potentaci w tej dziedzinie zlecają nam wykonywanie w pełnym zakresie (konstrukcja spawana, obróbka mechaniczna, malowanie, instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz wstępne próby ruchowe) specjalistycznych urządzeń służących do wydobycia ropy naftowej i gazu. Wykonujemy również konstrukcje takie jak: windy pokładowe, cumownicze i kablowe, wciągarki specjalistyczne, sprzęt do pogłębiarek morskich, maszty do celów wiertniczych. Oferujemy również projekty specjalnych instalacji inżynierii LPG.

Nasze wyroby trafiają do odbiorców m.in. w Norwegii, Danii, Holandii, USA, Szwecji, Korei Płd., Niemczech.


Przesuń suwak na osi czasu, żeby dowiedzieć się więcej