NAPĘDY MORSKIE


OK

PRODUKCJA NAPĘDÓW MORSKICH

Oferujemy morskie zespoły napędowe na bazie silników wysokoprężnych i przekładni redukcyjno-nawrotnych typu SR naszej konstrukcji.
W związku z zaprzestaniem produkcji silników wysokoprężnych przez naszych dotychczasowych dostawców wyszliśmy naprzeciw wymogom ekologicznym i użytkowym oferując zespoły napędowe na bazie amerykańskich silników Cummins.


Napędy morskie
Napędy morskie
Napędy morskie