O Firmie

 

    Jako początek powstania Puckich Zakładów Mechanicznych uznaje się rok 1923 kiedy to powstały Warsztaty Naprawczo-Remontowe obsługujące jednostki pływające tj.: torpedowce, kanonierki, holowniki, motorówki oraz tworzące się lotnictwo morskie - MDL-ot.

 

    Po wojnie w miejscu obecnych PZM-ów uruchomiono Fabrykę Maszyn i Odlewnię nr2 wykonującą usługi dla rolnictwa i przemysłu terenowego. W 1953 powołano Puckie Zakłady Mechaniczne i rozpoczęto produkcję pierwszych wysokoprężnych zespołów napędowych o mocach 50,70 i 100KM stosowanych do napędu kutrów rybackich.

 

    W latach 60-tych wprowadzono do produkcji silnik o mocy 150 KM, zaprojektowano przekładnię redukcyjno - nawrotną (ciągle modernizowane przekładnie typu SR są produkowane do dnia dzisiejszego). Pod koniec lat 60-tych i na początku 70-tych na bazie silników z WSW Andrychów i WSK Mielec (na licencji firmy „Leyland” oraz „Hatz”) zaczęto produkować morskie zespoły napędowe - „DELFIN”, „REKIN”, „LIN”, „SUM”.

 

 

    Również na początku lat 70-tych nawiązano współpracę z Zakładami Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, dzięki czemu PZM stały się wyłącznym producentem głowic do silników agregatowych i trakcyjnych dla potrzeb HCP. W 1974 roku we współpracy z HCP właśnie, zaczęto produkować na licencji firmy „Sulzer” silnik 6AL 20/24. Większość produkcji eksportowano do ZSRR, RFN, Egiptu, Islandii, Szwecji, Kuby, Argentyny, Turcji, Wietnamu i Emiratów Arabskich.

 


 

    W latach 80-tych PZM kontynuowały produkcję morskich zespołów napędowych rozszerzając je o kolejne typy („KRAB”). W tym czasie wprowadzono na produkcję maszyny sterowane numerycznie, dzięki którym można było produkować części i podzespoły agregatowych silników okrętowych a także pompy wysokociśnieniowe i przekładnie. W 1984 roku oddano do użytku odlewnię żeliwa.

W 1995 roku Zakłady przekształciły się, zmieniając swą strukturę organizacyjną i własnościową, przyjmując nazwę Puckie Zakłady Mechaniczne AMEX Spółka z o.o.  Głównym udziałowcem została firma P.U.H. AMEX działająca w branży morskiej. Uruchomiona została produkcja morskich agregatów prądotwórczych ZP-20 i ZP-125 oraz opracowane zostały wersje zespołów napędowych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach tropikalnych (DELFIN 3S i 3TS).

    Po przejęciu przez nowych właścicieli zakłady zachowały swój dotychczasowy profil produkcji rozszerzając go znacznie o nowe elementy różnych urządzeń okrętowych i wiertniczych wprowadzając nową jakość i nowe metody zarządzania. Obecnie specjalizujemy się w produkcji urządzeń dla przemysłu „offshore”. Światowi potentaci w tej dziedzinie zlecają nam wykonywanie w pełnym zakresie (konstrukcja spawana, obróbka mechaniczna, malowanie, instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz wstępne próby ruchowe) specjalistycznych urządzeń służących do wydobycia ropy naftowej i gazu. Wykonujemy również konstrukcje takie jak: windy pokładowe, cumownicze i kablowe, wciągarki specjalistyczne, sprzęt do pogłębiarek morskich, maszty do celów wiertniczych. Oferujemy również projekty specjalnych instalacji inżynierii LPG.

 

    Nasze wyroby trafiają do odbiorców m.in. w Norwegii, Danii, Holandii, USA, Szwecji, Korei Płd., Niemczech.

PUCK KARTOSZYNO

 

ISO 9001:2015

DNV GL

Certyfikat Zarządzania Jakością

ISO 9001:2015

Certyfikat uznania odlewni Nr: MD00/2607/0008/5

Dział odlewni zdobył uznanie

LLoyd's Register

Diamenty Forbesa 2012

 

Dyplom za zajęcie II miejsca w rankingu

Diamenty Forbesa 2012

Gazele Biznesu 2010

Dziennik Puls Biznesu potwierdza

przynależność firmy

do elitarnego klubu Gazel Biznesu

Gazele Biznesu 2009

 

Dziennik Puls Biznesu potwierdza przynależność firmy

do elitarnego klubu Gazel Biznesu

Gazele Biznesu 2006

 

Dziennik Puls Biznesu potwierdza przynależność firmy

do elitarnego klubu Gazel Biznesu

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI

 

KLIKNIJ TUTAJ